Termeni și condiții de utilizare

Prin accesarea și utilizarea acestui site vă declarați de acord să respectați următori termeni și condiții de utilizare ale Site-ului și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru conformarea cu orice legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și Condiții de Folosință, vi se interzice să folosiți și/sau să accesați Site-ul.

Utilizarea Site-ului nostru

Vă declarați de acord să folosiți site-ul numai în scopuri legale și într-un mod care nu încalcă drepturile sau restrânge sau inhibă utilizarea și plăcerea de a naviga pe Site a oricărei alte persoane și în conformitate constantă cu acești termeni și condiții de utilizare, precum și cu toate legile și reglementările care s-ar putea aplica.

În accesarea Site-ului nostru, vă declarați de acord să accesați conținutul său pentru uzul personal și necomercial și nu pentru scopuri comerciale sau de altă natură, inclusiv publicitate sau vânzarea de bunuri și/sau servicii. De asemenea, vă declarați de acord să nu adaptați, alterați sau să creați o operă derivată din orice conținut al site-ului nostru, în orice alt scop.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul către zone ale Site-ului nostru sau chiar al întregului Site, la discreția noastră; vă este interzis să ocoliți în orice fel sau să încercați să ocoliți orice măsuri de restricție a accesului pe site.

Restricții de utilizare

Este interzis să:

  • folosiți Site-ul în orice fel sau să întreprindeți orice acțiune care provoacă sau ar putea provoca daune Site-ului sau deteriorări ale performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
  • utilizați Site-ul în orice fel care este ilicit, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în conexiune cu orice activitate ilicită, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare;
  • utilizați Site-ul nostru pentru a copia, stoca, transmite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă în (sau are legătură cu) orice spyware, virus de computer, troian, worm, keystroke logger, rootkit sau alte software-uri dăunătoare.

Proprietate intelectuală

Site-ul poate oferi articole, fotografii, informație, imagini digitale, publicitate, logo-uri, mărci înregistrare și alt conținut („Conținutul”). Conținutul poate fi sub formă de text, date, muzică, sunet, grafică, imagini, fotografii, clipuri video, software sau alte forme cunoscute deja sau inventate ulterior.

Tot Conținutul postat sau disponibil prin acest Site este deținut de SoDelicious sau folosit cu autorizație. Sunteți liberi să navigați pe Site, dar trebuie să respectați regulile și restricțiile stabilite în Termenii și Condițiile, dar și drepturile noastre de proprietate intelectuală. Vă rugăm să notați că downloadarea de software, informații, date sau imagini de pe acest Site nu vă transferă drepturile sau proprietatea asupra Conținutului.

Materialele de pe acest Site sunt oferite „ca atare”. SoDelicious nu oferă nicio garanție, exprimată sau presupusă și astfel exclude sau neagă orice altă garanție, inclusiv fără limitări, garanții presupuse sau condiții mercantile, potrivire cu un anumit scop sau ne-încălcarea proprietății intelectuale sau alte violări de drepturi. Mai mult, SoDelicious nu autorizează sau garantează acuratețea, rezultatele posibile sau credibilitatea utilizării materialelor de pe Site-ul său sau orice are legătură cu aceste materiale sau site-uri recomandate pe site.

Limitări

În niciun caz SoDelicious nu este responsabilă pentru orice daune (inclusiv, fără limitări, daune pentru pierderi de date sau profit, sau în urma întreruperii desfășurării afacerii) care se ivesc din utilizarea sau inabilitatea de a utiliza materialele de pe Site, chiar dacă SoDelicious a fost anunțat verbal sau în scris de posibilitatea acestor daune. Nu vom fi responsabili în fața dumneavoastră în legătură cu pierderi în activitatea de afaceri, inclusiv (fără limitări) pierderea sau daune pentru profituri, venituri nete, venituri brute, uz, producție, economii anticipate, afaceri, contracte, oportunități comerciale sau bunăvoință.

Nu vom fi responsabili în fața dumneavoastră în legătură cu orice pierdere care se ivește în urma oricărui eveniment sau evenimente dincolo de controlul nostru în limitele rezonabilului,

Nu vom fi responsabili în fața dumneavoastră în legătură cu orice pierdere sau corupere a orice date, baze de date sau software.

Nu vom fi responsabili în fața dumneavoastră în legătură cu orice daună sau pierdere specială, indirectă sau de importanță.

Ne rezervăm dreptul de a discontinua sau altera oricare serviciu al Site-ului sau pe toate și de a opri publicarea Site-ului nostru, în orice moment, după dorințele noastre, fără preaviz sau explicații; și, în afară de mențiunile oferite expres în acești Termeni și Condiții, nu sunteți îndreptățiți la orice compensație sau altă plată în momentul discontinuării sau modificării oricăror servicii ale Site-ului sau dacă ne oprim din a publica Site-ul.

Revizii și Erată

Materialele care apar pe acest site ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. SoDelicious nu garantează că oricare dintre materialele de pe Site-ul său sunt precise, complete sau curente. SoDelicious poate aduce schimbări materialelor de pe Site-ul său în orice moment, fără a anunța în prealabil. Însă, SoDelicious nu se angajează să updateze materialele.

Linkuri și Site-uri de terță parte

SoDelicious nu a verificat toate Site-urile către care face link în site-ul Său și nu este responsabil pentru conținutul acestor siteuri către care se face link. Includerea oricărui link nu presupune că SoDelicious susține acel site. Utilizarea oricărui website către care se face link se face pe riscul Utilizatorului.

Modificări ale Termenilor și Condițiilor Site-ului

SoDelicious poate revizui acești Termeni și Condiții de Folosință pentru site-ul său în orice moment, fără a anunța în prealabil. Folosind acest site, sunteți de acord să fiți în conformitate cu versiunea curentă a Termenilor și Condițiilor de Folosință.

Jurisdicție

Termenii și Condițiile de Folosință sunt guvernate de și interpretate în conformitate cu legile Turciei. Orice dispută care se ivește din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a site-ului va fi guvernată de legile turcești, indiferent de conflictele legate de prevederile legilor.

Ultima actualizare: 26 aprilie 2021